വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അപ്പം(Simple Recipe)Variety Appam||Breakfast Recipe

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അപ്പം(Simple Recipe)Variety Appam||Breakfast Recipe
https://youtu.be/siEZFZ3tfQI അരിഅരയ്ക്കാതെ അരിപൊടി കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് അപ്പം|No Baking soda,Baking Powder, yeast|Rice Flour Appam

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അപ്പം(Simple Recipe)Variety Appam||Breakfast Recipe

17 thoughts on “വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അപ്പം(Simple Recipe)Variety Appam||Breakfast Recipe”

  1. ഞാനും തൈര് ചേർത്ത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി – വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് – നന്നായി പൊങ്ങി വന്നു – നല്ല മണവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി – Thanksmia-

  2. Cutting മെഷീൻ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കോ ആമസോൺ പൊടി ആയിട്ടു കട്ട്‌ ചെയ്യാംprestige നല്ലതാ ഓഫർ undu എല്ലാം ഈസി ആയിട്ടു കട്ട്‌ ചെയ്യാം മിയ്ക്കു use undu അതിന്റെ അടപ്പു മുക്കി കഴുകരുത് വെള്ളം കൊണ്ട് തുടച്ചു എടുക്കണം ത്രെഡ് ചെത്തയാകും pigon കമ്പനി undu നോക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ

  3. Nice chechi yummmy…. Iam your new subscriber… chechi de ee cute aayitulla samsaram ellaam kanditta kooduthalaayi njan ee channels subscribe cheythathu…. njanum chechine pole thrissur kaariya in b/w ijk n kodungallur

Comments are closed.