😲ஹெல்தி டிபன் இப்படிகூட செய்யலாமா ? | Healthy Breakfast Recipe | Instant Snacks | Kerala Style

😲ஹெல்தி டிபன் இப்படிகூட செய்யலாமா ? | Healthy Breakfast Recipe | Instant Snacks | Kerala Style
#Breakfast #டிபன் #snacks #ஸ்னாக்ஸ் #Papaskitchen

Easy Breakfast, healthy breakfast, instant snacks,

😲ஹெல்தி டிபன் இப்படிகூட செய்யலாமா ? | Healthy Breakfast Recipe | Instant Snacks | Kerala Style

😲ஹெல்தி டிபன் இப்படிகூட செய்யலாமா ? | Healthy Breakfast Recipe | Instant Snacks | Kerala Style

15 thoughts on “😲ஹெல்தி டிபன் இப்படிகூட செய்யலாமா ? | Healthy Breakfast Recipe | Instant Snacks | Kerala Style”

  1. Sister nan hospitala irukaen enaku delivery agi 2 days aguthu. Romba painfula iruku noral delivery .but stomach pain ,stitching pain, milkkatti so antha pain vera nan entha food sapidalam plz suggestion thanga r videova podunga plz

  2. Hello sister
    For preparing tasty and creamy tea 2 to 3 ppl eg, please tell milk and water ratio and tea dust measurement.

  3. Hi sis ur recipes are awesome. instead of baking soda wat we can add? Give me a good suggestion sis.

Comments are closed.