ஆட்டு தொஞ்சல் வறுவல் | Thonjal varuval in Tamil | mutton recipe | goat meat | Goat cholesterol fry

ஆட்டு தொஞ்சல் வறுவல் | Thonjal varuval in Tamil | mutton recipe | goat meat | Goat cholesterol fry In this video content having ஆட்டு தொஞ்சல் வறுவல் | Thonjal varuval in Tamil | mutton recipe | goat meat | Goat cholesterol…

Aattu Kall Soup | Goat Leg Soup Recipe | ஆட்டு  கால் சூப் | Lamb Leg Soup Prepared Nellai samayal

Aattu Kall Soup | Goat Leg Soup Recipe | ஆட்டு  கால் சூப் | Lamb Leg Soup Prepared Nellai samayal Aattu Kall Soup | Goat Leg Soup Recipe | ஆட்டு  கால் சூப் | Lamb Leg Soup Prepared Nellai samayal

Aattu kaal Paya | ஆட்டு கால் குழம்பு | Goat Leg kulambu Recipe |Lamb Leg Paya prepared Nellaisamayal

Aattu kaal Paya | ஆட்டு கால் குழம்பு | Goat Leg kulambu Recipe |Lamb Leg Paya prepared Nellaisamayal Aattu kaal Paya | ஆட்டு கால் குழம்பு | Goat Leg kulambu Recipe |Lamb Leg Paya prepared Nellaisamayal

Aattu Kaal Soup | ஆட்டு கால் சூப் | Goat Leg Soup Recipe | Lamb Leg Soup

#soup #ATTUKAL SOUP ஆட்டுக்கால் Soup The delicious authentic goat leg soup is a south Indian style soup which is very healthy especially for kids. Prepare the attukal soup in the night before goes to bed and have this soup in the morning would…

Mutton Liver Recipe | Aatu Eeral Kulambu | Lamb Liver curry | ஆட்டு ஈரல் குழம்பு | Madraasi

Sharing how to make mutton liver curry, Eeral Kuzhambu recipe which is very famous in Tamil Nadu. This Lamb Liver Curry, Goat Liver curry can be served with steamed rice for lunch. Our Social Media Handles: Facebook: http://www.facebook.com/Madraasi Twitter: http://www.twitter.com/ImMadraasi…

அசத்தலான ஆட்டு ரத்த பொரியல் | Lamb Blood Fry | Mutton Blood Fry | Mutton Recipes

லாம்ப் இரத்த ஃப்ரை | மட்டன் இரத்த பொரியல் ஆட்டு இரத்தம் பயன்கள் ஆட்டு இரத்தம் சமையல் ஆட்டு கறி பயன்கள் ஆட்டு ரத்தம் சாப்பிடலாமா இரத்த பொரியல் செய்வது எப்படி ஆட்டு ரத்தம் பொரியல் ரத்தப்பொரியல் மட்டன் கிரேவி வகைகள் செட்டிநாடு மட்டன் கிரேவி மட்டன் குழம்பு வகைகள் கிராமத்து மட்டன் குழம்பு செய்முறை…

Aattu Kaal Soup | ஆட்டு கால் சூப் | Goat Leg Soup Recipe | Lamb Leg Soup

Ingredients for Aattu Kaal Soup 1.Goat leg ———- 4 nos 2.Red chili ——— 5 nos 3.Pepper ———— 2 spoon 4.Coriander ——— 1 & 1/2 spoon 5.Fennel ———— 1 spoon 6.Cumin ————- 1 spoon 7.Tomato ———— 2 nos 8.Turmeric powder —…

Lamb Spleen Fry | ஆட்டு மண்ணீரல் வறுவல் | Lamb Spleen Recipe

Lamb Spleen Fry | ஆட்டு மண்ணீரல் வறுவல் | Lamb Spleen Recipe Lamb Spleen Fry | ஆட்டு மண்ணீரல் வறுவல் | Lamb Spleen Recipe Succulent pulled shoulder of Welsh lamb dressed in mint gravy. Thanks for watching! My PayPal donation link: https://www.paypal.me/lazycookpete…