കേരള സ്പെഷ്യൽ ഇറച്ചി പുട്ട് || Kerala Special Erachi puttu || Rice Cake with Beef || Recipe #57

വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇറച്ചി പുട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Very easy and tasty Erachi Puttu (Rice cake with Beef) Recipe. Please Subscribe Sheby’s Kitchen YouTube Channel!! Link Below👇 https://www.youtube.com/c/ShebysKitchen Please Like/Follow Sheby’s Kitchen Facebook Page!! Link Below👇…

MEAT PUTTU // ഇറച്ചി പുട്ട് // Breakfast and Evening Special // COOK with SOPHY // Recipe #226

This Video shows how to make a Tasty Breakfast Dish. MEAT PUTTU. Ingredients for Meat Puttu Meat. 1/4 kg. Onions. 1 Shallots. 7. Green Chilli. 2 Garlic. 1 tsp. Ginger. 1 tbsp Corriander powder. 1 1/4 tsp Red Chilli powder.…