കണ്ടാൽ പാവം.. കഴിച്ചാലോ.? Spicy Payar mezhukkupuratti Recipe in Malayalam // Vegan Side dish

this is a typical kerala style side dish for Rice. prepared only with fresh beans and Oil.. enjoy this spicy dsih. കണ്ടാൽ പാവം.. കഴിച്ചാലോ.? Spicy Payar mezhukkupuratti Recipe in Malayalam // Vegan Side dish FoodTronic

Scrambled Paneer | Breakfast Dish | veg ketogenic recipe

आपल्या न्याहारीत उपमा, सांजा सारख्या पदार्थांना एक आरोग्यदायी चविष्ट असा पर्याय तसेच घरी आलेल्या पाहुण्यांना देण्यासाठी एक उत्तम पर्याय म्हणून ‘paneer scramble’ आहे. बिन कांद्याची देखील हि रेसिपी करू शकत असल्याने चातुर्मास व उपवासालाही हि डिश चालते. Scrambled Paneer |…

Red Aval Pulao Recipe in Tamil by Gobi Sudha | Easy Aval Breakfast Dish | Healthy breakfast recipe

Red Aval Pulao Recipe in Tamil by Gobi Sudha | Easy Aval Breakfast Dish | Healthy breakfast recipe Subscribe to our Channel: https://goo.gl/H7mZL3 ************************************ For more videos visit : http://pebblestv.com/ To watch the rest of the videos buy this DVD…